2023 Eğitim Vizyonunda neler var? İşte satırbaşları...

01 Kasım 2018 Perşembe 11:01

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, göreve geldiği andan itibaren tüm eğitim camiasının heyecanla beklediği 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'ni açıkladı. Peki belgede neler var?

 

 

Eğitim vizyonunda en önemli yaklaşımı ise Bakan Selçuk ortaya koydu. Selçuk, “ilk kez felsefesiyle teorisiyle yöntemiyle tekniğiyle bütünsel bir sistem yaklaşımı içerisinde bir sistemin, bütün alt sistem bileşenlerinin eş zamanlı olarak dönüştürülmesi hedefleniyor burada. Yani ´biz Türkiye´nin sınav sistemiyle ilgili şunu yapacağız, öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili şunu yapacağız ya da müfredatla ilgili şunu yapacağız´ değil. Bir sistemin bütünsel dönüşümüyle ilgili bir mesele var. Bu bakımdan değerli.” Diye konuştu.

Peki Bakan’ın açıkladığı vizyonda neler var? İşte vizyonun önemli başlıkları...

Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkacak.

 

 Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Erzurum, Iğdır, Kars,  Bayburt,  Erzincan, Şanlıurfa gibi bölgelere öğretmen  teşvik sistemi çıkacak.

 

Ders saatleri ve ders çeşitleri azaltılarak teneffüs süreleri uzatılacak.

 

Okullara Tasarım-Beceri Atölyeleri´ kurulacak. Bu atölyelerde ilgili branştan istekli öğretmenler, yan dal eğitimi ve/veya sertifika eğitimi alarak ücreti karşılığı görev alacaklardır.

 

Okul Mahalle Spor Kulüpleri kurulacak.

 

İlkokula başlama yaşı yükseltilecek.

 

 Sözleşmeli öğretmenler 4’cü  yılını bitirdiklerinde kadrolu öğretmenler gibi tayin isteme ya da başka hakları hukukları tamamen geçerli olacak.

 

Ücretli öğretmenlerin maaşları iyileştirilecek.

 

 

Mesleki ve teknik eğitimin öne çıkarılacağı, pozitif ayrımcılığın yapılacağı bir dönemin başlayacak.

 

Meslek liseleri için genel beceri seti oluşturulacak. Bir çocuk hangi mesleğe, ne kadar uygundur, bununla ilgili  beceri testi yapılacak.

 

12’nci sınıfların programı değişecek.

 

Dershane arayışı tamamen ortadan kaldırılacak. 

 

Hikâye temelli, proje temelli, tiyatro ile yabancı dil öğrenme gibi yaş gruplarına göre tekniğin, stratejinin değiştiği, esnek ve modüler bir yapı oluşturulacak.

 

Yabancı dil öğretmenleri en az bir yıllık  eğitim süreciyle karşı karşıya kalacak.

 

Özel öğretime verilen teşvikler verilmeyecek.

 

Çok iyi imkânı olan okulların çeşitli ortamlar üzerinden diğer okullarla paydaş olmaları, birlikte proje yapmaları desteklenecek.

 

Her okula standart bütçe verilmeyecek. Bütçe tespitinde okulun ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulacak.

 

Turizm liseleri iş garantili bir hale getirilecek.

 

Okul kantinlerindeki her bir ürün, bir QR kod çerçevesinde ne kadar sıhhi olup olmadığı çocuk için ne kadar faydalı olup olmadığı konusunda bir uzman heyetin denetiminden geçecek.

 

Sertifikaya dayalı pedagojik formasyon yerine lisansüstü düzeyde "Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı" açılacak.

 

Okul bazında veriye dayalı yönetime geçilecek.

 

Ülke geneli̇nde yabancı di̇l eği̇ti̇mi̇, sevi̇ye ve okul türleri̇ne göre uyarlanacak.

 

Okulların Millî Eğitim politikaları ve amaçları doğrultusunda, içinde bulundukları koşul ve öncelikler dâhilinde gelişmelerini sağlayacak bir “Okul Gelişim Modeli” hayata geçirilecek.

 

Öğrenmenin geliştirilmesine ilişkin karar alma süreçlerinde kullanılacak Öğrenme Analitiği Platformu yapılandırılacak.

 

Bakanlığın ve okul yöneticilerinin ilçe, il, bölge ve ülke çapında okul gelişim planlarını izleyebileceği çevrimiçi bir platform yapılacak.

 

Eğitim kaynaklarının planlanmasında okulların kapasitelerinin belirlenmesi amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemi kurulacaktır.

 

Erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar çocukların izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla her çocuk için bir e-portfolyo oluşturulacak.

 

Çocuklarımızın her ders ve düzeyde yeterliliklerinin belirlenmesi, izlenmesi ve desteklenmesi için “Yeterlilik Temelli Değerlendirme Sitemi” kurulacaktır

 

Dijital ölçme değerlendirme uygulamaları konusunda veliler için özel eğitimler tasarlanacak.

 

Tüm çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri e-portfolyo içerisinde derlenecektir.

 

Okul Profili Değerlendirme verileri izlenerek hangi okula ne tür destekler sağlanacağını tespit için karar destek mekanizması oluşturulacaktır .

 

 

Mesleki yeterlilikleri yüksek, başarılı öğretmenler bilgi ve deneyim artırmak için yurt dışına gönderilecektir

 

Okul yöneticiliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler kullanılacaktır

 

Öğretmen ve okul yöneticileri için Yatay ve Dikey Kariyer Uzmanlık Alanları yapılandırılacak.

 

Öğretmen ve okul yöneticilerin genel ve alana yönelik becerilerini iyileştirmek için lisansüstü düzeyde mesleki gelişim programları tasarlanacaktır.

 

Öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik bazı hizmet içi eğitim faaliyetleri katılıma ilişkin belgelendirme uygulamasından ayrılarak üniversiteler aracılığıyla akredite sertifika programlarına dönüştürülecek.

 

 

Yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği içinde 21. yüzyıl becerilerini kazandırmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda öğretmenlere yönelik lisansüstü düzeyde yan dal programları açılacaktır.

 

Sözleşmeli öğretmenlerimizin zorunlu görev sürelerinin kısaltılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecek.

 

 

Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenlere ve yöneticilere yeni bir teşvik mekanizması kurulacak.

 

Kaynak:gaziantepeğitimdünyası.com