YÖK

YÖK'ün tercih yapmayan öğrencilere yaptığı anket sonuçlandı.

20 Kasım 2018 Salı 12:18

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), tercih hakkı olmasına rağmen bunu yapmayan adaylara 'Neden tercih yapmadınız?' diye sordu. Çarpıcı sonuçların çıktığı ankette adaylarda "iş kaygısı" öne çıktı... İşte sonuçlar:
*Adayların yüzde 69'u 2018-YKS'ye üniversiteye yerleşme hedefi ile yüzde 31'i ise kendini denemek için girdi.
*Barajı aşmasına rağmen, tercih yapmayan adaylardan anket çalışmasına katılanların yüzde 51'i sınava ilk defa girerken, yüzde 24'ü ikinci defa, yüzde 25'i ise üçüncü defa girdi.
*Adaylar, YKS sürecinde öğretmenler, rehber öğretmenler, aile, sosyal medya, arkadaşlarının görüşleri, YÖK-Atlas uygulaması, üniversitelerin sayfaları gibi birden çok kaynaktan yararlandıkları öğrenildi.
*Ankete katılan adaylar için üniversite ve bölüm tercihi aşamasında belirleyici olan en önemli faktör, tercih edeceği bölümden mezuniyet sonrası iş bulma imkânı...
*Adaylardan yüzde 94'ü devlet üniversitelerini, yüzde 6'sı vakıf üniversitelerini tercih edebileceklerini söylediler.
*Devlet üniversitesini tercih etmeme nedenlerini belirleyen faktörler arasında ilk sırayı yüzde 46,28 oranla "istediğim bölümler için puanımın yeterli olmaması", ikinci sırayı yüzde 21,48 oranla "kazanma şansımın olduğu bölümleri bitirince iş bulamayacağım kaygısı", üçüncü sırayı ise yüzde 11,48 oranla "istediğim bölümün taban puanını tahmin edemeyişim" faktörü.
*Adayların büyük kısmı vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücretlerini yüksek bulmaları nedeniyle bu üniversitelerdeki programları tercih etmedi.
*Tercih kullanmayan adayların yüzde 70'i lise eğitiminin öğrenim görmek istediği programla ilgili temel bilgileri kazandırdığına inanmıyor

Kaynak:türkiyegazetesi.com.tr